Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

LIDMAATSCHAPSVOORWAARDEN

1. Lees dit eerst!
Deze voorwaarden gelden als een overeenkomst tussen jou*/je kind en Paperdoll Heaven. Door akkoord te gaan met de overeenkomst beloof en verbind je je ook tot het volgen van de andere regels die op de website van Paperdoll Heaven gelden. Als je niet akkoord gaat met deze overeenkomst, moet je (je kind) geen lid (laten) worden van Paperdoll Heaven. Het is erg belangrijk dat je de voorwaarden in deze overeenkomst doorneemt om te weten wat wel en niet mag op de website van Paperdoll Heaven. Als je een kind jonger dan 13 jaar bent moet je je ouders vragen de voorwaarden zorgvuldig met je door te nemen en je te helpen met de aanmelding. Wanneer je je aanmeldt, je account activeert en akkoord gaat met deze overeenkomst, word je lid. Dat houdt in dat je de voorwaarden hieronder goedkeurt en dat je bevestigt dat je ouders ook de voorwaarden gelezen hebben en ermee akkoord gaan.

Een gebruiker met een Ad-Free Account krijgt advertenties die anders op de site te zien zijn niet te zien. Een gebruiker met een Ad-Free Account kan bovendien geen favoriete spelletjes opslaan, spelletjes in volledig scherm spelen of afbeeldingen van creaties uitprinten of delen via Facebook of Twitter.

Paperdoll Heaven behoudt het recht om deze lidmaatschapsvoorwaarden te wijzigen indien Paperdoll Heaven het nodig acht of indien vereist door de wet. Indien dit nodig is zal Paperdoll Heaven de wijziging voordat die ingaat aankondigen. Indien je de wijziging niet aanvaardt, kan je je lidmaatschap beëindigen voordat de verandering doorgevoerd wordt. Je kunt je lidmaatschap hier opzeggen. Door gebruik te maken van de beschikbare diensten op de website van Paperdoll Heaven, zoals het opslaan van afbeeldingen in spelletjes en het delen van die afbeeldingen, aanvaard je de lidmaatschapsvoorwaarden en ga je akkoord met onze voorwaarden.

Paperdoll Heaven heeft de eindbeslissing over de inhoud van de Paperdoll Heaven website zoals bijvoorbeeld nieuwe spellen en de regels van deze spellen. Paperdoll Heaven voorbehoudt alle rechten om de website te ontwikkelen, wijzigen, verwijderen en veranderingen in te voeren zonder de leden hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Je lidmaatschap en opgeslagen inhoud maken deel uit van de diensten die de Paperdoll Heaven website voorziet en je hebt enkel recht deze te gebruiken volgens deze voorwaarden.

* een geregistreerd lid ouder dan 13 jaar of een ouder/wettelijke voogd van een geregistreerd lid jonger dan 13 jaar

2. Aparte informatie voor OUDERS
Neem contact met ons op via e-mailadres parentalrights@paperdollheaven.com indien u niet akkoord bent gegaan met deze overeenkomst en uw kind lid is geworden van Paperdoll Heaven. Wij sporen ouders aan om de activiteiten van hun kinderen op het internet actief te volgen.

Paperdoll Heaven hecht veel waarde aan het beschermen van de integriteit van haar leden en wij behandelen daarom alle persoonlijke gegevens die wij van leden binnenkrijgen met voorzichtigheid en respect. De informatie en voorwaarden in deze overeenkomst die we met onze leden sluiten, voldoen aan de hoge eisen opgesteld binnen de Europese Unie en Verenigde Staten. Voor inwoners van de VS gelden de COPPA-regels voor kinderen onder de 13 jaar. In ons Privacybeleid kunt u zien welke gegevens wij van onze leden krijgen, wat wij ermee doen en de beperkte inmenging van derden. Een allesomvattend principe is dat we om niet meer informatie vragen dan absoluut noodzakelijk om aan de activiteiten van Paperdoll Heaven te kunnen deelnemen.

Indien uw kind de leeftijd heeft dat een volledige toegang tot de website van Paperdoll Heaven toestemming van een ouder/voogd vereist, zal de account automatisch als een voorwaardelijk en beperkt lidmaatschap gecategoriseerd worden. Wij informeren uw kind over dat het, om volwaardig lid te kunnen worden, de toestemming van een ouder nodig heeft. In overeenstemming met de toegepaste regels is uw toestemming nodig, die kunt u verlenen door onze “Notice to Parents”-mail te accepteren. Een meer gedetailleerde beschrijving van wat een registratie bij Paperdoll Heaven inhoudt kunt u in die e-mail vinden. Totdat wij de toestemming van één van de ouders ontvangen, krijgt uw kind geen toegang tot het geregistreerde account op Paperdoll Heaven.

Indien u toegang wil hebben tot de gegevens die Paperdoll Heaven over uw kind heeft, kan u contact met ons opnemen op hetzelfde e-mailadres als boven vermeld parentalrights@paperdollheaven.com of stuur een brief naar:

STARDOLL AB

Luntmakargatan 26
111 37 Stockholm
Sweden

Of via fax naar één van de volgende nummers:
Faxnummer:
Verenigde Staten (+1 - 212 - 208 4566)

Faxnummer: Groot-Brittannië (+44 - 20 - 7990 9907)
Faxnummer: Argentinië (+54 - 11 - 40321600)

Voor de veiligheid van onze leden houdt Paperdoll Heaven zich het recht voor om eisen op te stellen aan de identificatie van ouders. Met ouders bedoelen we ook andere verzorgers die in aanmerking komen een minderjarig lid te vertegenwoordigen. Wij hebben niet het recht om persoonlijke gegevens van andere kinderen/leden te verstrekken aan u als ouder. Paperdoll Heaven mag alleen persoonlijke gegevens van derden verstrekken indien daarvoor een wettelijke en/of politionele verplichting bestaat.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op elk lid dat de voorwaarden accepteert, of op de ouders van een minderjarig lid. Merk op dat de definitie van ”jij” als lid in deze voorwaarden ook de ouders van minderjarige leden omvat, in dat geval betekent ”jij” de ouder of uw kind.

3. Persoonlijke gegevens en Privacybeleid (inclusief Kid's Privacybeleid)
Om je als lid van Paperdoll Heaven te kunnen registreren, kunnen we je vragen ons de volgende persoonlijke gegevens te verstrekken:

- Je voor- en achternaam (alleen als je ouder bent dan 13 jaar)
- Je e-mailadres (als je ouder bent dan 13 jaar)
- Het e-mailadres van je ouders (als je jonger bent dan 13 jaar)
- Je gebruikersnaam
- Je leeftijd
- Je geslacht
- Het land waarin je woont
- Je huis- of mobiele-telefoonnummer (alleen als je ouder bent dan 13 jaar)

Door Paperdoll Heaven deze persoonlijke gegevens te verstrekken, zover wettelijk toegestaan, geef je Paperdoll Heaven de toestemming om bovengenoemde persoonlijke gegevens te gebruiken zodat Paperdoll Heaven nieuws, wedstrijden, aanbiedingen en reclame naar je e-mailadres en/of je mobiele telefoon via SMS, MMS of gelijkaardige berichtensysteem en Paperdoll Heaven de inhoud en de reclame op de website aan te passen voor jouw of andermans leeftijdsgroep of geslacht. Enkele voorbeelden van communicatie zijn dat Paperdoll Heaven je wilt informeren over nieuwe of verbeterde diensten op Paperdoll Heaven, dat Paperdoll Heaven onderzoeken naar de leden doet om onze diensten te verbeteren of dat Paperdoll Heaven doelgerichte inhoud en aanbiedingen naar jou toe stuurt gebaseerd op je gedrag op de website, jouw leeftijd en waar je woont.

Paperdoll Heaven zal jouw gegevens (inclusief e-mailadressen) niet aan anderen verkopen of overdragen. Ook zal Paperdoll Heaven geen aanbiedingen of advertenties sturen naar of adresseren aan leden jonger dan 13 jaar. Een uitzondering is wanneer alle of bijna alle activa van de firma Paperdoll Heaven, d.w.z. de gehele website, verworven wordt door een andere firma (een zogenaamde asset deal). In dat geval kunnen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de voortzetting van Paperdoll Heaven werkzaamheden, door de koper verworven worden.

Paperdoll Heaven kan andere ondernemingen in dienst nemen om een aantal verschillende functies zoals hulp met de marketing, uitvoering van technische diensten voor onze websites, enz. te vervullen. Die ondernemingen kunnen in bepaalde gevallen toegang tot de persoonlijke gegevens krijgen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun opdracht voor Paperdoll Heaven. Paperdoll Heaven behandelt alle persoonlijke gegevens met de grootste voorzichtigheid en maakt contracten met andere bedrijven op die inhouden dat ze alleen jouw persoonlijke gegevens mogen gebruiken om hun opdracht voor Paperdoll Heaven uit te voeren.

Hetzelfde geldt in het geval dat Paperdoll Heaven samenwerkt met een andere onderneming om aan jou interessante aanbiedingen te doen. Zulke ondernemingen krijgen ook geen toegang tot jouw persoonlijke gegevens anders dan voor het eventueel bijstaan van Paperdoll Heaven bij mailings, bannermarketing of dergelijke waarvoor Paperdoll Heaven jouw toestemming heeft gekregen door middel van deze overeenkomst. Zulke bedrijven hebben het recht niet deze gegevens te bewaren en te gebruiken voor andre doelen dan de opdracht voor Paperdoll Heaven.

Paperdoll Heaven bewaart de persoonlijke gegevens die ingewonnen zijn zolang als wettelijk voorgeschreven. Tijdens deze periode worden persoonlijke gegevens enkel gebruikt binnen de wettelijke termen en toegepaste wetten voor de veiligheid van de leden om eventuele misdrijven tegen een van onze leden te voorkomen, uit te zoeken, onthullen en aangifte van te doen.
Paperdoll Heaven voorbehoudt het recht om persoonlijke gegevens te melden zoals wettelijk voorgeschreven en als wij oordelen dat melding nodig is om onze rechten te beschermen en/of in een juridisch proces of door de rechtbank vereist wordt.

Als je ouder bent dan 13 jaar en je een account hebt op een sociaal-netwerksite zoals Facebook, staat Paperdoll Heaven toe in te loggen door gebruik te maken van bijvoorbeeld Facebook Connect (zowel naar Facebook als naar andere community sites wordt in het vervolg gerefereerd met ”Connect Service”). Eens je Paperdoll Heaven toelaat om te verbinden met Connect Service, kan je je Connect Service login info gebruiken om in te loggen als lid en kan je je activiteiten op Paperdoll Heaven publiceren op je Connect Service profiel. Door het gebruik van Connect Service, geef je Paperdoll Heaven toegang tot jouw informatie (waaronder je profiel info, vrienden en privé-instellingen) zodat je je informatie op Paperdoll Heaven kan gebruiken en zodat we kunnen helpen je gebruik op Paperdoll Heaven te verbeteren en je toestaan met je Connect Service vrienden op Paperdoll Heaven contact te hebben en materiaal met hen te delen. Zulke Connect Service persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het algemene privacybeleid zoals beschreven in deze overeenkomst en laat Paperdoll Heaven toe de gegevens te gebruiken in overeenstemming met andere persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven in deze sectie van de overeenkomst. Om de Connect Service mogelijk te maken, geef je toestemming om de Connect Service Provider, zoals Facebook, je Facebookcookies te checken als je Paperdoll Heaven bezoekt en geef je Facebook toestemming om informatie te ontvangen betreffende je handelingen op Paperdoll Heaven (die we enkel met jouw toestemming sturen). De informatie gedeeld me de Connect Service Provider worden doorgestuurd en bewaard door de Connect Service provider op servers die in een ander land dan het jouwe geplaatst kunnen zijn. Indien je niet langer wil dat Paperdoll Heaven verhalen publiceert over jou of als je de manieren waarop Paperdoll Heaven communiceert met je account met een Connect Service provider wil beperken, kan je steeds deze functie uitschakelen door de instellingen voor deze toepassing te wijzigen in de Connect Service.

Het Privacybeleid is van toepassing op informatie verzameld door Paperdoll Heaven via je Connect Service login, maar je activiteiten op de Connect Service provider's site zijn beschermd door hun Privacybeleid en andere gebruiksvoorwaarden (voor Facebook www.facebook.com/terms.php; www.facebook.com/policy.php).

Paperdoll Heaven voorbehoudt het recht dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus gelieve het regelmatig te herzien. Als we materiele wijzigingen aanbrengen aan dit beleid, verwittigen we je via deze URL, door middel van een bericht op onze homepagina of zoals wettelijke vereist. Als er wijzigingen voor jou onaanvaardbaar zijn, moet je stoppen met het gebruik van deze site. Het blijven gebruiken van de Paperdoll Heaven website kan zover toegestaan door de wet beschouwd worden als een aanvaarding van de voorwaarden waaronder de wijzigingen.

4. Vragen over persoonlijke gegevens en intrekking van de toestemming
Als je wilt weten welke gegeven Paperdoll Heaven over jou heeft, of je andere vragen hebt over je persoonlijke gegevens, kun je hier contact met ons opnemen. Je kunt het ons laten weten wanneer je je toestemming voor het omgaan met en bewaren van je persoonlijke gegevens wilt intrekken. Klik in dat geval hier en vul het formulier in. Let wel dat dit inhoudt dat je lidmaatschap van Paperdoll Heaven beëindigd wordt. Zie ook punt 10.

Om jou de best mogelijke belevenis op Paperdoll Heaven aan te kunnen bieden, moeten we persoonlijke informatie over jou (zogenaamde persoonlijke gegevens) op kunnen slaan en om met jou als lid te kunnen communiceren. Als je ons niet toelaat persoonlijke gegevens te verwerken, kunnen we je niet als Paperdoll Heaven lid behandelen. Daarom vragen we je lidmaatschap te beëindigen.

5. Cookies
Paperdoll Heaven kan een tekstbestand dat een cookie genoemd wordt, in de browser van je computer zetten. Net zoals de meeste andere websites gebruikt Paperdoll Heaven zowel session cookies als permanente (persistent) cookies om jouw beleving van de website te verbeteren en op maat te maken. Persistente cookies kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en welke delen van de website het populairst zijn. Deze vorm van informatie kan Paperdoll Heaven in bewerkte (dat wil zeggen geaggregeerde en onpersoonlijke) versie als statistische gegevens aan leden, samenwerkingspartners, sponsoren en anderen verschaffen. Een session cookie maakt het eenvoudiger voor de leden om te navigeren op de website van Paperdoll Heaven. Een session cookie vervalt zodra de browser gesloten wordt.

6. De rechten op materiaal gemaakt door gebruikers
Jij bent eigenaar van de rechten op het materiaal dat je zelf gemaakt hebt op de website van Paperdoll Heaven, maar door deze overeenkomst verschaf je Paperdoll Heaven het recht om, zonder aparte vergoeding, het materiaal voor onbepaalde tijd, over de hele wereld en onafhankelijk van medium, dat wil zeggen op het internet, via tv- of mobiele distributie of anders, te publiceren. Dat betekent dat je Paperdoll Heaven het recht verschaft zulk materiaal dat jij gemaakt hebt, te gebruiken, kopiëren, op te voeren, reproduceren, vertonen, bewerken, integreren, licensiëren en te verspreiden. Dit recht van Paperdoll Heaven geldt voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.

7. De rechten op materiaal van Paperdoll Heaven
Je mag niet de poppen, kleding, informatie, data, namen, afbeeldingen, logo’s of iconen op de website van Paperdoll Heaven (wij noemen dat het materiaal van Paperdoll Heaven) gebruiken als niet uitdrukkelijk op de website staat dat het is toegestaan. Dat betekent dat je het materiaal van Paperdoll Heaven niet mag kopiëren, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, verzenden of op andere manier circuleren zonder schriftelijke toestemming van Paperdoll Heaven. Je mag ook niet het materiaal dat op de website staat veranderen, bewerken of vervangen, noch in zijn geheel, noch gedeeltes ervan.

8. Afsluiting en beëindiging van lidmaatschap
Paperdoll Heaven heeft het recht je lidmaatschap te beëindigen en je account af te sluiten als je je niet aan deze overeenkomst of de voorschriften op de website van Paperdoll Heaven houdt of als het account gedurende 4 maanden of langer niet is gebruikt. Paperdoll Heaven heeft het recht de persoonlijke gegevens van een afgesloten lid te bewaren, zelfs nadat het account is afgesloten, zie punt 3.

9. Keuze van wetgeving en competentieregels
Deze overeenkomst is opgesteld en wordt uitgelegd in overeenstemming met de wetten in Zweden, tenzij plaatselijk dwingend recht dit verhindert. De rechtbanken i n Stockholm zijn exclusief bevoegd of, indien je in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten of Duitsland woont, in overeenstemming met de plaatselijke wetten in het betreffende land. De rechterlijke bevoegdheid is als volgt geregeld: in de VS de federale- en deelstaatsrechtbanken in Californië, in Duitsland de regionale rechtbanken in Düsseldorf en in GB de rechtbanken in Engeland en Wales. Indien eender welk deel van deze overeenkomst als nietig verklaard wordt, beïnvloedt dat niet de geldigheid van de overige delen van deze overeenkomst.

10. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN GARANTIEBEPALING
Paperdoll Heaven heeft de eindbeslissing over de inhoud van de website van Paperdoll Heaven en voorbehoudt alle rechten om de website te ontwikkelen, wijzigen, verwijderen en veranderingen in te voeren zonder de leden hiervan op voorhand op de hoogte te brengen. Eventuele fouten op de website van Paperdoll Heaven worden zo snel mogelijk verholpen, maar Paperdoll Heaven garandeert niet dat de website van Paperdoll Heaven altijd werkt. Materiaal dat op de website van Paperdoll Heaven gepubliceerd wordt kan verwijzen naar producten, programma’s of diensten die in bepaalde landen niet langer toegankelijk zijn. Het gebruik van de website van Paperdoll Heaven is op eigen risico. Paperdoll Heaven staat niet garant voor de nauwkeurigheid of tijdigheid van de website.

Alle inhoud op de website van Paperdoll Heaven, daaronder zonder uitzondering materiaal van derden, inzendingen en andere informatie of materiaal op de website, worden in de feitelijke staat aan u verstrekt, zonder garanties van welke aard dan ook. Paperdoll Heaven, noch licentiegevers, noch agentschappen, noch andere vertegenwoordigers geeft expliciete, impliciete of wettelijk vastgelegde representaties, waarborgen of garanties met betrekking tot de website van Paperdoll Heaven, daaronder zonder uitzondering materiaal van Paperdoll Heaven en van derden.Paperdoll Heavan biedt geen garantie tegen virussen, spyware of malware die eventueel op uw computer kunnen worden geïnstalleerd.

11. Link naar websites van derden
Op de website van Paperdoll Heaven kunnen links of verwijzingen voorkomen naar andere websites. Als je gebruikmaakt van deze links, verlaat je onze website. Paperdoll Heaven heeft geen zicht op informatie die gepubliceerd wordt op websites van derden en neemt geen verantwoordelijkheid voor informatie en andere inhoud op zulke websites. Je bent zelf verantwoordelijk voor het risico als je gebruikmaakt van andere websites waarnaar gelinkt wordt op deze website. We adviseren je het Privébeleid van andere website die je bezoekt door te nemen.

12. Algemeen
Paperdoll Heaven wordt beheerd door Stardoll AB vanuit het kantoor in Stockholm, Zweden.


Stardoll AB

Luntmakargatan 26
111 37 Stockholm
Sweden

E-mail: info@stardoll.com

Faxnummer: Verenigde Staten (+1 - 212 - 208 4566)

Faxnummer: Groot-Brittannië (+44 - 20 - 7990 9907)

Faxnummer: Argentinië (+54 - 11 - 40321600)

GEBRUIK DEZE WEBSITE NIET ALS JE NIET AKKOORD BENT MET BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN!

Advertentie